شرکت ابزار سرا

علاوه بر ابزارهای برقی و متعلقات بوش، شرکت ابزارسرا در حال حاضر تجهیزات و ملزومات مورد نیاز صنایع، کارگاه ها و کاربران شخصی و خانگی را از معتبر ترین برند های شناخته شده جهان از طریق شبکه نمایندگان فروش خود در اختیار مصرف کنندگان قرار می دهد.